Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Posuvné brány

Posuvné brány sú bezúdržbové elektromechanické systémy. Motory brán slúžia na odsúvanie bránových krídel prostredníctvom ozubeného hrebeňa.

Široký sortiment motorových jednotiek rady BZ, BX, BK a BY umožňuje opti-málny výber typu podľa váhy krídla a intenzity prevádzky. Takisto výber riadiacich elektronik zabudovateľných priamo do motorovej jednotky poskytuje užívateľovi možnost' voľby požadovaných funkcií s ohľadom na maximálny komfort obsluhy. Ovládanie motorov klučovým ovládačom, tla-čidlom, diaľkovým rádiovým ovládačom, kódovou klávesnicou, indukčnou slučkou alebo magnetickými bezkontaktnými kartami je volitelné podlá podmienok zákazníka.
Pre menšie rodinné brány do 300 kg sa dodávajú cenovo veľmi výhodné kompletne sady motorov so štandardným vybavením, diaľkovým ovláda­čom a bezpecnostnymi doplnkami. Stačí iba doplnit' potrebnu dížku ozube­ného hrebeňa.